kosgeb matbaa

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olduğumuz için Bir çok firmaya kosgeb destekli katalog basımı hizmeti verdik.  Kosgeb desteğini almanız için gereken bilgi ve birikime sahibiz. 

Matbaaların Kosgebe üye olup olmadıklarını kontrol ediniz.

 

KOSGEB Desteği

§  T.C Sanayi Ticaret Bakanlığı KOBİ'leri destekleme programı altında verdiği desteklerden birisi de firmaların kendilerini ve ürünlerini tanıtmaları konusudur.

§  15.6.2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni destek yönetmeliğine göre KOBİ tanımına giren işletmeler firma ve ürünlerinin tanıtımında kullanacakları broşür,katalog ve CD gibi tanıtım çalışmalarında devlet desteğinden faydalanabileceklerdir.

TANITIM DESTEĞİ KRİTERLERİ
Tanıtım Desteği, için Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olmak gerekir.

§  Bu destekten yararlanılmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan tanıtım materyallerinde  KOSGEB internet sitesi adresinin  (www.kosgeb.gov.tr ve logosunun yer alması gerekir.

§  Tanıtım Desteği kapsamında değerlendirilecek olan Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı CD’nin en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir.

 

Broşür: En az A4 (21×29.7cm) ölçüsünde (tek yaprak), 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, 170 gr. Mat/parlak kuşe kağıda, 4 renk baskılı; içeriğinde yararlanıcı işletmenin künyesi, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve e-posta adresinin olması, arka sayfasında basım tarihi ve Tedarikçi işletmenin adının bulunması gerekmektedir.

 

 

Katalog - Kosgeb Destekli Katalog Basımı

 

Kataloğun arka kağağına Kosgeb logosunun, Kosgeb web adresinin, basıldığı tarih ve adetinin, “ Kosgeb desteği ile üretilmiştir. “ İbaresinin yer alması gerekmektedir.

En az A4 (21×29.7cm) ölçüsünde (4yaprak) 8 sayfa, 200 gr. Mat/parlak kuşe kağıda, dikişli, 4 renk baskılı, ön ve arka kapak mat/parlak selefonlu; içeriğinde yararlanıcı işletme tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve e-posta adresinin olması gerekmektedir.

CD: Etiket baskılı, interaktif, bandrollü CD’de yararlanıcı işletmenin tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri ve işletme tanıtım filmi, çekimli, kurgulu, müzikli ve seslendirilmiş, en az 90 sn’lik film, işletme logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının e-posta adresinin varsa internet adresinin olması, ana sayfalarında hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı bandrollü, karton zarf içersinde olması gerekmektedir.

Belirtilen kriterleri sağlayan Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı Bandrollü CD için ödemeye esas kabul edilecek asgari ürün adetleri aşağıda verilmiştir:

 

Broşür için en az  1.000 adet

 Katalog için en az   500 adet

Etiket Baskılı Bandrollü CD için en az 1.000 adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etiket, Kosgeb matbaa,beşiktaş kosgeb matbaa,katalog basımı, matbaa katalog basımı,kosgeb matbaa desteği